Danh sách ĐEN trai gọi quý khách cần tránh, vì trong quá trình làm việc bị khách hàng đánh giá thấp nhiều lần, call boy lừa đảo, phục vụ kém, mất lịch sự... Sẽ được liệt kê cụ thể dưới đây.

Quay trở lại trang xem hàng

Trai Gọi Giá Sập Giường Chỉ Có Tại TRAIVIP.COM